jan 2006
En fremmed fisk i et fremmed akvarium
Så sitter jeg her da. Som en fremmed fisk plassert i en fiskebolle. Mellom meg og resten av verden er 4 mm smeltet sand. Der ute siger verden forbi. En masse mennesker som snakker en språk jeg bare forstår et og annet ord av, som skriver noe som like gjerne kunne vært tilfeldig plassert fluedritt på et papir, og hvis kultur er så basert på høflighet at de til og med bukker når de snakker i telefonen. Hvis kultur er tusener av år gammel, men som i løpet av de siste femti årene har gått fra å være et slagent folk hengende i bakevja av den teknologiske utviklingen, hvis “Made in” var nok til at kjøpere ristet på hodet og gikk for noe annet i steden, til å være selve symbolet på teknologisk utvikling og ledende i verden på elektronikk og teknikk, hvis “Made in” har blitt selve symbolet på kvalitet og pålitelighet. En kan ikke annet enn å beundre dem.
Ikke alt er rosenrødt, men hva kan en forvente av en nasjon på 120 millioner mennesker på en øygruppe med total størrelse bare en fraksjon større enn Norge? Hva snakker jeg om? Den jevne innbygger har mer enn nok med sitt eget, både språk og kultur. De trenger ikke å kunne annet enn japansk. På samme måte som amerikanerene ikke trenger å kunne annet enn amerikansk (som er et slags engelsk for slappe ganer). Eller russerene ikke trenger å kunne annet enn russisk. Og dette fører til at de som ikke kan språket når de kommer dit (og som bare kan f.eks engelsk) virkelig har en høy vegg å klatre over.
Denne dagboken er om å være en fremmed fisk i et fremmed akvarium. Om en klatretur som nok ikke er så ulik den andre fremmedspråklige foretar når de kommer til en ny verden.
Dette er en dagbok om en nordmann som har forvillet seg - frivillig - til Japan.
|
Japan
Finally in Japan, 24 hours (minus 9) since we left home. The weather is crap, but better than Norway. The eyes are like lead due to the time difference and the fact that we spent most of the last few days preparing for the trip.


The flight.

Boring. As usual. One good film on the Helsinki-Osaka flight: NANA. About love, trust, distrust and hope. And some cheating for good measure. Also music and the dream of breaking trough as musicians in one of the big cities, Tokyo. The story is about Nana and NANA, both 20, both moving to Tokyo because of love. One becaus she is aware of it, the other Without knowin the exact reason other than she wants to be a star. They meet on the train, and becomes friends of sorts. They wants the same apartement, and decides to share, and they develops a deep friendship changing both girls. Check it out! Stars? I don’t do stinkin’ stars. But if I did it vould get well above average.


The train

Ok. Hot in Osaka. (If you call 5°C hot. Bit it was sun and quite still).

The train from Kyoto to Shino’s parents was a long one. We were hungry and tired, the train was full, and the food of seemingly (and I know from experience they really are) delicious lunch-boxes. And Asahi Dry, my favourite lager.


The homecoming.

Always great food and good company. Alas, with a head swimming, not from beer but from lack of sleep becomes a bit tiresome to enjoy it to the full. Tomorrow will be better.


Till then, take care!
|
The NEO-files, 03.01.2006
Winter not too bad today. Somewhat chilly, I would guess, but a warm jacket and some sturdy boots make the trips outdoors almost enjoyable.

Been to Oslo today, as a sensor at my old school, NISS. And the result… Well… Going tomorrow as well, have to see how it improves/or not improves.

Countdown: -15 and counting……………

This post have been written on a NEO by Alphasmart
|
The NEO-files, 02.01.2006
Cold. Bleedin’, stinkin’ white. Well, maybe not stinkin’, but white and cold, definitly. -12°C/10.5 F here in Ås today, pinkish clouds on a pale grey sky.

Countdown have started - now -16 days till we leave for Japan.

This post have been written on a NEO by Alphasmart
|
Shibumi
Todays read: Shibumi by Trevanian. Written in 1979. It might as well be written this year for the relative timelessness of it. Worth the read (or listen).
|
Januar 2006
And then it is 2006 and the world still stands. Or, shall we say, hang.

Thinking about it, whatever us puny humans decide to do (well, exept for blowing the whole planet to pieces) nothing is going to change the rest of the universe. For us the Earth might be big, almost endless, but seen from a distance, it is barely a speck on the great dome of the universe.
And then it is 2006 and the world still stands. Or, shall we say, hang.

Thinking about it, whatever us puny humans decide to do (well, exept for blowing the whole planet to pieces) nothing is going to change the rest of the universe. For us the Earth might be big, almost endless, but seen from a distance, it is barely a speck on the great dome of the universe.

The petty disputes humans have (opium, anyone?) is worth zip, nada, ingenting, zero when all is said and done. Thousand years from now this era will be called the dark ages, with americans (the spoiled kid of humanity playing with toys he is unworthy of both mentally and wisely) ru(i)ning the trust of mankind. We have a saying here in Norway (I guess it’s universal in its wisdom) “A thief thinks everyone steals”. After all, it takes an terrorist to know one, no?
|