Kyoto Gosho
Det gamle keiserlige palass
Gosho_NE.jpg
Gosho_NW.jpg
Gosho_SE.jpg
Gosho_SW.jpg
PICT0024.JPG
PICT0055.JPG
PICT0021.JPG
PICT0026.JPG
PICT0083.JPG
Blomstring i Keiserens hage 06.JPG